System under vedlikehold

Produksjonsoppgraderinger av batteriplattform

Fullført
Planlagt april 17, 2024 kl. 16:00 – 17:00

Påvirker

Portal
Batteritester
Oppdateringer
 • Fullført
  april 17, 2024 kl. 17:00
  Fullført
  april 17, 2024 kl. 17:00
  Vedlikeholdet er fullført
 • Pågår
  april 17, 2024 kl. 16:00
  Pågår
  april 17, 2024 kl. 16:00
  Vedlikehold pågår nå
 • Ikke startet ennå
  april 17, 2024 kl. 16:00
  Ikke startet ennå
  april 17, 2024 kl. 16:00

  Vi planlegger et planlagt vedlikehold i løpet av den tiden. Flere tjenesteavbrudd kan forventes.