System under vedlikehold

Internt Vedlikeholdsvindu

Fullført
Planlagt mai 07, 2024 kl. 16:00 – 22:35

Påvirker

Intern infrastruktur og tjenester
Oppdateringer
 • Fullført
  mai 07, 2024 kl. 22:35
  Fullført
  mai 07, 2024 kl. 22:35
  Vedlikeholdet er fullført.
 • Pågår
  mai 07, 2024 kl. 16:00
  Pågår
  mai 07, 2024 kl. 16:00
  Vedlikehold pågår nå
 • Ikke startet ennå
  mai 07, 2024 kl. 16:00
  Ikke startet ennå
  mai 07, 2024 kl. 16:00

  Vi planlegger et planlagt vedlikehold i løpet av den tiden. Dette bedriftsinterne vedlikeholdet skal ikke påvirke kundevendte tjenester. Vedlikeholdet for produksjonskundevendte tjenester er en uke senere.